Co dla P&G oznacza Zrównoważony RozwójCo dla P&G oznacza Zrównoważony Rozwój

Procter & Gamble, założycielska spółka Pantene, określa zrównoważony rozwój jako zagwarantowanie wszystkim lepszej jakości życia, teraz i przyszłym pokoleniom.  Poprzez prowadzenie  działań w trzech płaszczyznach: produkt, proces produkcji i odpowiedzialność społeczna, P&G może realizować te cele z sukcesem. P&G osiągnęła w tej sprawie znaczący postęp, lecz ciągle jest wiele do zrobienia

• Poprawa związana z produkcją: od lipca 2002 roku P&G obniżyła zużycie energii o 48%, emisję dwutlenku węgla o 52%, produkcję odpadów o 53% i zużycie wody o 52%. P&G dąży do poprawienia wszystkich środowiskowych wskaźników, a celem jest obniżenie o  dodatkowe 20% emisji dwutlenku węgla, zużycia energii i wody oraz pozbycia się odpadów z zakładów P&G, tak by zredukować je w ciągu dekady o co najmniej 50%.

• Poprawa związana z odpowiedzialnością: Kluczową częścią strategii P&G jest poprawa życia na świecie. Podejmujemy działania umożliwiające wyżywienie i naukę 300 milionom dzieci, zapobieganie 160 milionów  przed chorobami i ratujemy życie 20 tysięcy osób, dostarczając 4 miliardy wody pitnej zgodnie z naszym programem „Children’s Safe Drinking Water”.

• Poprawa związana z produktami: P&G dąży do zadowolenia klientów poprzez przemyślane innowacje, które poprawią ekologiczne wskaźniki ich produktów. Mając na celu rozprowadzenie i sprzedaż innowacyjnych produktów o wartości 50 miliardów dolarów, od lipca 2007 roku P&G uzyskała przychód 13,1 miliarda dolarów.

Obecnie te osiągnięcia stanowią krok w kierunku coraz lepszego ekorozwoju firmy, a w latach 2009 i 2010 zostaliśmy zaliczeni przez kapitułę  Corporate Knights do grona 100 przedsiębiorstw, które najwydajniej dbają o zrównoważony rozwój.