GO_GREY

Dlaczego widok siwej kobiety tak szokuje?

Czas to zmienić. Podziel się siwizną, by dołączyć do akcji.

Con_Canas
Repite
OK
savedImage
 DESCUBRE MAS

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku i/lub zdjęć przez firmę Procter & Gamble, jej spółki zależne, filie, licencjobiorców, agentów i przedstawicieli dla wewnętrznych celów badawczych, w tym aktualizowania algorytmu aplikacji Pantene Grey w celu udoskonalenia analizy skóry i zaleceń dotyczących produktu.